Biblioteka


WTOREKWTOREK

Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 11
Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków.

Ewangelia:                                                                            J 10
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Jezus przechadzał się w świątyni. Otoczyli Go Żydzi: „Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam to otwarcie!” Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie”.

Rozważanie:
Jeżeli są ludzie, którzy się uważają za chrześcijan, a sieją zawiść, zamęt, zemstę – to chociażby się usadowili na najwyższych stolicach państwa i uważali siebie za reprezentantów naszego narodu i Kościoła, to jest po prostu nieprawda. Nie są chrześcijanami, a szkodnikami. Nie są reprezentantami, ale uzurpatorami.