Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 12
Słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy. Rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”.

Ewangelia:                                                                              J 12
Jezus tak wołał: „Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić”.

Rozważanie:
Tak życzyć trzeba nam sobie – nam, całej Polsce – by nasi politycy nie kierowali się partyjnością, ale dobrem naszego narodu i państwa. Żeby nie było rozróżnienia: to mówi ten, co jest z lewej, a my jesteśmy tymi, którzy są z prawej strony; to mówi ten, co jest z prawej, a my jesteśmy tymi, którzy są z lewej strony. Bo jeżeli kierują się tylko tymi względami, to nie są przedstawicielami naszego narodu, ale jego wrogami.