Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 13
Paweł przemówił: „Stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa”.

Ewangelia:                                                                                  J 13
Jezus powiedział: „Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

Rozważanie:
Jeżeli ktoś wychodzi z kościoła tak mądry jak był, gdy wchodził, to znaczy, że niepotrzebnie do niego wchodził. Jeżeli ktoś wychodzi z kościoła tak głupi jak był, gdy wchodził, to znaczy, że niepotrzebnie do niego wchodził.