Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 13
Paweł przemówił: „My głosimy wam dobrą nowinę co do obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa”.

Ewangelia:                                                                              J 14
„Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem”.

Rozważanie:
Nie mamy być bezwolnym stadem owiec. Stadem niemyślącym. Stadem reagującym tylko na rozkazy swojego pasterza. Słowo Boże niesie hasła ogólne, prawa podstawowe, kierunek wyznaczający postępowanie. Ale, po pierwsze, to od nas zależy, czy je przyjmiemy czy odrzucimy. A po drugie, gdy je nawet przyjmiemy, to w naszych rękach pozostaje ich uszczegółowienie, czyli rozmienienie na drobne, zastosowanie praktyczne – wprowadzenie w życie.