Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Dzieje Apostolskie:        Dz 13
Paweł i Barnaba powiedzieli: „Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie.

Ewangelia:          J 14
Jezus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu”.

Rozważanie:
To jedno z najważniejszych zdań Ewangelii: „Filipie, kto Mnie widzi, widzi i Ojca”. To znaczy, że Jezus jest lustrem, w którym odbija się Bóg. Pierwszym lustrem jest wszechświat, wraz z całą ludzkością. Również każdy człowiek. Ale Jezus jest przypadkiem bezprecedensowym. Bo jest Człowiekiem, który odbija Boga bez zniekształceń grzechu.