Biblioteka


5. NIEDZIELA P0 WIELKANOCY5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY

Dzieje Apostolskie:                                                           Dz 14
Paweł i Barnaba odpłynęli do Antiochii. Kiedy przybyli, opowiedzieli, jak Bóg otworzył poganom podwoje wiary.

Psalm:                                                                                 Ps 145
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Apokalipsa:                                                                         Ap 21
I usłyszałem donośny głos mówiący: „Oto przybytek Boga z ludźmi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie”.

Ewangelia:                                                                          J 13
„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Rozważanie:
Każdy jest jakimś zakonnikiem. Każdy ma jakąś regułę. Każdy buduje strukturę swojego życia, zasady postępowania – prawa, obowiązki, odpowiedzialności.
Każdy jest jakimś zakonnikiem. Czy to dziecko, czy młody człowiek, czy dorosły, czy trzeciego wieku. Każdy ma swój zakon.

Poezja:
Tyś pochodnią – szukającym,
lekarzem – tym, co chorzy,
siłą – w sobie zachwianych,
ratunkiem – ściganych.
  Zmiłuj się nad nami! 
                            E. Orzeszkowa, Zmiłuj się nad nami