Biblioteka


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGOZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„On was nauczy”

     Jezus wstąpił do nieba w momencie swojej śmierci. A potem ukazywał się swoim uczniom, nauczając tego, czego nauczał poprzednio, polecając to, co im polecał poprzednio, potwierdzając to, co powiedział poprzednio. Piotra ustanowił opoką swojego Kościoła, tak jak ustanowił go poprzednio. Rozesłał swoich apostołów na cały świat, tak jak rozsyłał ich poprzednio.
     Wstąpił do nieba. Do Nieba, które jest Bogiem. Do Boga, który jest Niebem. Czyli Mądrością, Dobrocią, Przebaczeniem, Wolnością i Bezinteresownością, czyli Miłością. Jezus, który przebaczał, był mądry, wolny, bezinteresowny, który miłował, wstąpił do Nieba, do swojego Ojca.
 

* * * 

     Ale jak nam wstępować do Nieba? Nam, w których jest i wolność – i niewola, mądrość – i głupota, dobroć – i złość, przebaczenie – i chęć zemsty, darowanie – i mściwość, bezinteresowność – i pazerność, miłość – i nienawiść. Jak nam wstąpić do Nieba, do którego jesteśmy przeznaczeni, do Boga który nas stworzył do szczęścia i oczekuje nas. Jak nam stanąć przed Bogiem? 
    
     Na te i inne pytania pomaga nam znajdywać odpowiedź Duch Święty. Ten, który w Święto Pięćdziesiątnicy zaczął napełniać mądrością i siłą uczniów Jezusa zgromadzonych w Wieczerniku. I który napełnia mądrością i siłą nas zgromadzonych w kościele na Eucharystii. Zresztą nie tylko wtedy.