Biblioteka


ŚRODA 
ŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                            Dz 17
Stanąwszy w środku areopagu, Paweł przemówił: „Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz z napisem: >Nieznanemu Bogu<".

Ewangelia:                                                                           J 16
„Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”.

Rozważanie:
Stary Testament nauczał: „Będziesz miłował Pana Boga swego”. Jezus naucza: „Bóg jest Miłością”. Innymi słowy, podaje nowy sposób myślenia o Bogu, nowe uzasadnienie dla naszego życia w miłości.