Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Dzieje Apostolskie:                                                                    Dz 18
Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.

Ewangelia:                                                                                   J 16
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.

Rozważanie:
Ty, Boże, jesteś wciąż przy nas. Nie jako niemy świadek naszych dziejów, ale jako Miłość sama. I chcesz, byśmy byli prawdziwie Twoimi synami.