Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Dzieje Apostolskie:                                                                   Dz 18
Pewien Żyd, imieniem Apollos, człowiek uczony, znający świetnie Pisma, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa.

Ewangelia:                                                                                  J 16
„Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach”.

Rozważanie:
Prosimy, wyczul nas na Twój głos, na Twoją obecność, żebyśmy byli świadomi tego, że jesteś przy nas, że mówisz do nas. Żeby doszło do nas to, co chcesz, żeby doszło.