Biblioteka


WTOREKWTOREK

Dzieje Apostolskie:                                                            Dz 20
Paweł przemówił: Teraz, naglony Duchem, udaję się do Jerozolimy. Czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście”.

Ewangelia:                                                                          J 17
Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ja za nimi proszę, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje”.

Rozważanie:
Należą się Bogu dzięki, że spotkaliśmy tylu ludzi wartościowych w życiu. Za to, że mogliśmy od nich brać, uczyć się, podziwiać, cieszyć. Że mogliśmy im towarzyszyć, tak jak oni towarzyszyli nam. Należą się Bogu dzięki za tych, których otrzymaliśmy, i których nam wciąż nowych podsyła.

Poezja:
Jaśniej od słońc najjaśniejszych,
Od rzek najwspanialszych rozrzutniej
Niechże mi płyną do głębi
Razem z otwarciem wrótni. 
                             J. Kasprowicz, Chciałbym otwierać dziś serce