Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Dzieje Apostolskie                                                                    Dz 25
Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego”.

Ewangelia:                                                                                  J 21
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom, rzekł do Szymona Piotra: „Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.

Rozważanie:
Być prorokiem, to nie tylko być prorokiem dla ludzi, ale i dla samego siebie. Jesteś nim, gdy czystym sercem zobaczysz, dokąd ludzie zabrnęli. W jaką ciasną uliczkę, w jaką ślepą uliczkę, w jaki nonsens. Jesteś nim, gdy czystym sercem zobaczysz, dokąd sam zabrnąłeś. I obudzisz się z okrzykiem: Nie wolno! Nie można! Ani kroku dalej!