Biblioteka


SOBOTA 

SOBOTA

Dzieje Apostolskie                                                                     Dz 28
Gdyśmy przybyli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie, razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów i mówił do nich: „Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym”.

Ewangelia:                                                                                  J 21
Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus. Rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego. Ty pójdź za Mną”.

Rozważanie:
Być prorokiem jest niebezpiecznie. Prorocy przeważnie ginęli. Niekoniecznie śmiercią męczeńską. Niekoniecznie śmiercią fizyczną. Ginęli wzgardzeni, odrzuceni, wyśmiani, wykpieni. Zdejmowano ich ze stanowisk, odbierano im cześć i władzę.