Biblioteka


NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGONIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 2
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

Psalm:                                                                                     Ps 104
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Paweł:                                                                                     1 Kor 12
Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

Ewangelia:                                                                             J 20
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!”

Rozważanie:
Patrzę z najwyższą radością na ruchy, które powstają w Kościele. Na przykład Odnowa w Duchu Świętym czy Neokatechumenat. Ale równocześnie drżę z niepokoju, żeby ci zapaleńcy nie stali się urzędnikami. Aby nie zaczęli bez końca powtarzać, co im udało się odkryć, zrozumieć, czym się zachwycili. Bo wtedy będą się wciąż uważali za rewolucjonistów, a naprawdę będą gorszymi bigotami niż ci, przeciwko którym zaprotestowali.

Poezja:
O Boże! pokutę przebyłem
i długie lata tułacze;
dziś jestem we własnym domu
i krzyż na progu znaczę.
                    S. Wyspiański, O Boże! pokutę przebyłem