Biblioteka


WTOREKWTOREK

Syracydes:                                                                          Syr 2
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały.

Jakub:                                                                                 Jk 4
Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.

Ewangelia:                                                                          Mk 9
Wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Rozważanie:
Jesteś stworzony do wielkości. A do tego potrzeba, abyś umiał darować, przebaczyć. Bo gdy będziesz chciał się zajmować krzywdą, którą ci uczyniono, bo gdy będziesz się chciał zajmować tymi, którzy ci tę krzywdę wyrządzili, powiedzieli złe słowo, dokuczyli, obrazili, oczernili, zlekceważyli, zniszczyli twoje plany, zamierzenia, storpedowali, zablokowali cię – gdy będziesz chciał się na nich mścić, a przynajmniej wyrównać z nimi rachunki, to zajmie ci całe twoje życie.

Poezja:
Duszą spokojną wstecz się nie oglądam
Za przeszłym dobrem, które już nie wróci,
I w swej radości niczego nie żądam,
Tylko dziwuję się, że radość smuci.
                                                                 L. Staff, Radość