Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Syracydes:                                                                                            Syr 5
Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień.

Jakub:                                                                                                    Jk 5
Oto woła zapłata robotników, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.

Ewangelia:                                                                                            Mk 9
„Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”.

Rozważanie:
Myślimy tak, jak „stoi w gazetach”, mówimy pod dyktando telewizora, radia. Rozumujemy tak, jak otoczenie nam podsuwa. Wciąż jesteśmy zagrożeni w naszej wolności przez układy, stosunki, kontakty, naciski. A do tego jeszcze – żeby się podobać, żeby zaimponować, żeby nie odróżniać się zbytnio, żeby nie podpaść, żeby nie być wyśmianym, żeby nie być uznanym za dziwaka, odludka, półgłupiego.