Biblioteka


UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCYUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY


Księga Przysłów:                                                                     Prz 8
To mówi Mądrość Boża: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swoimi czynami, od dawna.

Psalm:                                                                                       Ps 6
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy.

Paweł:
Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.

Ewangelia:                                                                               J 16
„Gdy przyjdzie On, Duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”.

Rozważanie:
Bóg jest w twojej prostocie, prawości, uczciwości. Bóg jest w twojej dobroci, serdeczności. Bóg jest w twojej pracowitości, zaangażowaniu się w robotę, pracy twórczej. W myśleniu szerokim, w dalekosiężnych perspektywach. Bóg jest w twojej odwadze, wolności, w pełni człowieczeństwa, do którego dążysz, na którym ci zależy, o które ci najbardziej chodzi. I tak dorastasz do godności syna Bożego, słowa Bożego.

Poezja:
O Ty, który w niebiosach i nad otchłaniami
Po wieki wieków rządzisz,
                      Ojcze – Synu – Duchu!
Usłysz nas! wejrzyj, Panie! zmiłuj się nad nami!
Racz nakłonić się w łaski litosnym posłuchu!
Daj tęsknocie zbłąkanej odnaleźć Cię, Panie,
I niech łaska przejrzenia
          duchowi się stanie –
          – niech się stanie – 
                                                  B. Ostrowska, Efod