Biblioteka


WTOREK 

WTOREK

Syracydes:                                                                             Syr 35
Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.

Piotr:                                                                                       1 P 1
Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był.

Ewangelia:                                                                             Mk 10
„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.

Rozważanie:
Można być starym, mając piętnaście lat. I można być młodym, mając lat osiemdziesiąt. Bo młodość to jest wychylenie ku przodowi – że wszystko jest jeszcze możliwe, że wszystko może się jeszcze zdarzyć, że jeszcze dużo możemy zrozumieć, czegośmy nie zrozumieli, zgłębić, czegośmy nie zgłębili, przeżyć, czegośmy nie przeżyli, zachwycić się tym, czym jeszcze się dotąd nie zachwycaliśmy.

Poezja:
Jesteś blisko, wciąż bliżej: krążysz po kryjomu
Wkoło mnie, wyczuwalny na pół, niemal jawny,
By wkraść się we mnie, jak w sień rodzinnego domu,
Jak gdybyś to Ty właśnie był syn marnotrawny.
                                                      
L. Staff, Syn marnotrawny