Biblioteka


CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ 

CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ


Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 14

W owych dniach Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, ponieważ był kapłanem Boga Najwyższego.

Psalm:                                                                                   Ps 110
Rzekł Pan do Pana mego:
„Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich.

Paweł:                                                                                   1 Kor 11
Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał go i rzekł: „To jest Ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”.

Ewangelia:                                                                            Łk 9
On wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i, odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy.

Rozważanie:
Uczestniczysz we Mszy świętej wtedy, kiedy dosłyszysz, że On do ciebie mówi. Nie do ludzi, nie do tych ludzi, nie do tamtych ludzi, tylko do ciebie osobiście. Prawdziwie uczestniczysz we Mszy świętej dopiero wtedy, gdy się z Nim spotkasz. Bo to nie jest Msza święta dla ludzi, tylko dla ciebie. Po to, byś się z Nim spotkał.

Poezja:
Krwi Przenajświętsza z Litanii
słabość moją, nędzę ogarnij –
już mnie przemień zawsze niedobrego
z grzechem każdym – w białą iskrę śniegu.
                               J. Twardowski, Krwi Przenajświętsza