Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Syracydes:                                                                                Syr 44
Są tacy, o których nie pozostała pamięć, i zginęli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby nie byli.

Piotr:                                                                                           1 P 4
Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.

Ewangelia:                                                                                 Mk 11
Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie.

Rozważanie:
Jesteśmy stworzeniami Boga. Jego myśli są naszymi myślami. Jego oceny są naszymi ocenami. I tak długo, jak to trwa, jest dobrze. Ale przecież w grę wchodzi nasza wolna wola. I ona może dokonać rozziewu pomiędzy myślami Boga a naszymi myślami, pomiędzy Jego prawem a naszym prawem. I może dojść do tego, że zacznie zanikać więź między nami a Bogiem. Choć przecież nigdy nie przestaniemy być Jego stworzeniami. Niemniej, stawać się będziemy coraz bardziej obcym ciałem we wszechświecie.