Biblioteka


ŚRODA 

ŚRODA

Tobiasz:                                                                                        Tb 3
Teraz, Panie, uczyń ze mną według woli Twojej i rozkaż, aby duch mój był wzięty w pokoju; lepiej jest bowiem dla mnie umrzeć aniżeli żyć.

Paweł:                                                                                            2 Tm 1
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.

Ewangelia:                                                                                    Mk 12
„Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną?”

Rozważanie:
Życzyć nam sobie trzeba, aby domy nasze były przedsionkami raju, żeby nam było dobrze w domu. Żeby nas ciągnęło do domu. Życzyć sobie trzeba, żeby każdy z nas włożył w budowanie tego raju ile tylko potrafi mądrości, ciepła, serdeczności, uśmiechu.