Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Tobiasz:                                                                                                    Tb 6
I rzekł Tobiasz: Panie, Boże ojców naszych, niech Cię uwielbiają niebiosa i ziemia, morze i źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, jakie one zawierają.

Paweł:                                                                                                        2 Tm 2
To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda. Wyjdzie tylko na zgubę słuchaczy.

Ewangelia:                                                                                                Mk 12
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

Rozważanie:
Na naszych oczach rozgrywa się to, co się nazywa: nawrócenie. Na naszych oczach uczony w Piśmie uwierzył w słowa Jezusa. A może potwierdził to, co w nim od dawna drzemało? A może czekał na to, żeby Jezus to powiedział? A może chciał się upewnić, czy to zgadza się z tym, co on sam myśli?
To nie tylko o niego chodzi. On jest jednym z nas, którzy na to czekają.