Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Tobiasz:                                                                                       Tb 12
Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia, ona to z grzechów oczyszcza i przyczynia się do znalezienia miłosierdzia i życia wiecznego. Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są sami dla siebie wrogami.

Paweł:                                                                                           2 Tm 4
Głoś naukę. Nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością.

Ewangelia:                                                                                   Mk 12
Usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony.

Rozważanie:
Każdy ma swoją drogę do Boga. Jeden jest w zakonie, drugi w stanie małżeńskim. Jeden robotnikiem, drugi właścicielem. Jeden nauczycielem, drugi milionerem. Do Boga można iść w zgrzebnej sukni, a można iść w wytwornym stroju. Można iść pieszo, można jechać samochodem. Byle pełnić wolę Bożą.
Chociaż Jezus powiedział: „Jakże trudno wejść do królestwa tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”. To jest chyba najlepsza definicja bogactwa: „pokładać w dostatkach ufność”. Nawet nie w ludziach. Nawet nie w sobie. Ale właśnie w bogactwach.