Biblioteka


10. NIEDZIELA ZWYKŁA10. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Królewska:                                                                  1 Krl 17
Kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą”.

Psalm:                                                                                       Ps 30
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Paweł:                                                                                       Ga 1
Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.

Ewangelia:                                                                                Łk 7
Jezus udał się do miasta zwanego Naim. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki.

Rozważanie:
Religia należy do kultury. Kultura jest od religii uzależniona jak i odwrotnie – religia od kultury. Religia jest potrzebna do życia nie tylko indywidualnego, ale i narodowego, społecznego i państwowego.

Poezja:
Co dzień mnie znaki spotykają Twoje,
A kiedyż z trwogi swej się wyswobodzę?
Idę do Ciebie, a zda się, że stoję,
Macając stopą krok najbliższy w drodze.
                                                          L. Staff, Znaki