Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (10 VI)PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                                     2 Kor 1
Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego. A gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia.

Księga Królewska:                                                                1 Krl 17
Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pana.

Ewangelia:                                                                             Mt 5
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Rozważanie:
Być narodem, być wielkim narodem – to wtedy jest możliwe, gdy stanowi się jedność. Naród rozbity, podzielony, poszatkowany, skłócony jest skazany na zagładę. Naród zjednoczony solidarnością, wzajemnym zrozumieniem, wspólnotą celów ma szanse na wielkość – niezależnie od tego, jak jest liczny.

Poezja:
W milczeniu oczy podnoszę do góry
Czekając Twego natchnienia powiewu,
Niepewny siebie, jako człowiek, który
Dopiero usta otwiera do śpiewu.
                                                        L. Staff, Znaki