Biblioteka


ŚRODA
ŚRODA

Paweł:                                                                                        2 Kor 3
Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga.

Księga Królewska:                                                                   1 Krl 18
Eliasz rzekł: „O Panie Boże, niech dziś będzie wiadome, że Ty jesteś Bogiem, a ja Twój sługa”.

Ewangelia:                                                                                Mt 5
„Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”.

Rozważanie:
Mimo to że jesteśmy ochrzczeni, to potrzeba nas wołać, wzywać, zapraszać, zachęcać, nalegać, upominać, prosić, błagać, tłumaczyć. Nawet zakonnicę, która znalazła się w klasztorze. Nawet księdza, który został już wyświęcony.