Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Paweł:                                                                                             2 Kor 4
Znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy.

Księga Królewska:                                                                      1 Krl 19
Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichrze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu.

Ewangelia:                                                                                      Mt 5
„Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż!» A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”.

Rozważanie:
Nie jesteśmy istotami skończonymi. Nie jesteśmy jak budowla zakończona, gotowa do użytku, gdzie ukończono prace, zdjęto rusztowania i która świeci z daleka wyczyszczonymi oknami, świeżą elewacją, nowymi dachami.
My jesteśmy wciąż w budowaniu, w stawaniu się, w drodze. Jako ludzie i jako chrześcijanie.