Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                       2 Kor 5
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Księga Królewska:                                                                  1 Krl 19
Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę.

Ewangelia:                                                                               Mt 5
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał». A Ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie”.

Rozważanie:
My, pochyleni przez dwa tysiące lat nad Pismem Świętym; my, którzy coraz lepiej rozumiemy, co to jest Pismo Święte i co w nim jest zawarte, z pewnością jesteśmy mądrzejsi od braci naszych sprzed tysiąca lat. A nawet patrzymy ze zgrozą, jak tamci niewiele z niego rozumieli i postępowali wbrew prawu miłości.
Ale równocześnie jesteśmy świadomi, że ludzie żyjący w trzechtysięcznym roku będą patrzyli na nas ze zgrozą, mówiąc: Jak ci ludzie w latach dwutysięcznych prawie nic nie zrozumieli z Objawienia albo zrozumieli niewiele.