Biblioteka


ŚRODA 

ŚRODA

Paweł:                                                                                    2 Kor 9
Każdy niech postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce. Nie żałując i nie czując się przymuszonym. Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.

Księga Królewska:                                                               2 Krl 22
Elizeusz powiedział: „Niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie”. Eliasz zaś odrzekł: „Trudnej rzeczy zażądałeś”.

Ewangelia:                                                                            Mt 6
„Strzeżcie się, żebyście uczynków nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli”.

Rozważanie:
Ileż razy tak było w naszym życiu. Czasem nawet nie chodziło o wielkie sprawy. Ale przyszło naleganie wewnętrzne, na przykład: żeby przeprosić. No ale jak? Głupio. Może wyśmieje, wzgardzi. Lepiej dać spokój.
A ona porwała chustę i pobiegła prędko, żeby się nie rozmyło.