Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Paweł:                                                                                      2 Kor 11
Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie.

Syracydes:                                                                              Syr 48
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda. I któż się może pochwalić, że tobie jest równy.

Ewangelia:                                                                              Mt 6
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie”.

Rozważanie:
Życzmy sobie, abyśmy byli gotowi przyjmować natchnienia, które nam Bóg podsuwa, zadania do których nas wzywa. Abyśmy byli prawdziwie poddani Jemu, który chce nas ożywić. Nas, którzy marniejemy, kostniejemy, zamieramy – w przyzwyczajeniach, w schematach, w instytucjach. Gaśniemy jak wypalona pochodnia.
Tylko nie udawajmy, że Go nie słyszymy, że Go nie czujemy.