Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Paweł:                                                                                         1 Kor 12
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował.

Księga Kronik:                                                                            2 Krn 24
Opuścili świątynię Pana Boga swego i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Posłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali.

Ewangelia:                                                                                 Mt 6
„Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?”

Rozważanie:
To nasza historia. To my znaleźliśmy się nie raz w podobnej sytuacji. Tylko ileż razy tak było, żeśmy odłożyli na potem. Ileż razy tak było, żeśmy sobie wytłumaczyli – że oczywiście, na pewno, jasna sprawa, niewątpliwie, słusznie; tylko po co się spieszyć. I tak się jakoś odkładało, rozpłynęło. Przyszły nowe sprawy – ważniejsze, żywsze, gwałtowniejsze. A tę odkładało się na potem, na potem, na potem – na nigdy.