Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (24 VI)PONIEDZIAŁEK

Księga Rodzaju:                                                                         Rdz 12
Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”.

Księga Królewska:                                                                     2 Krl 17
Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark. Odrzucili przykazania Jego i przymierza.

Ewangelia:                                                                                  Mt 7
„Takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, i wam odmierzą”.

Rozważanie:
W niebie znajdą się rozmaici dziwni ludzie. Wśród nich tacy, o których byśmy nawet nie przypuszczali. Oprócz wierzących i praktykujących chrześcijan będą i tacy, którym się udało przejść przez życie w sprawiedliwości, chociaż nie chodzili do kościoła i nawet twierdzili, że nie wierzą w Boga.

Poezja:
– wszystkim jesteś bratem
darzącym jasną dziecięcą miłością
nie pragnącą niczego – krom tego – by głodny
miał chleba pod dostatkiem, smutny był pogodny
słońcem które świeci –
                                          E. Zegadłowicz, Lecz ponad wszystko