Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Rodzaju:                                                                          Rdz 13
Rzekł Abram do Lota: Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo.

Księga Królewska:                                                                      2 Krl 19
Niech twój Bóg, w którym położyłeś nadzieję, nie zwodzi cię.

Ewangelia:                                                                                   Mt 7
„Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, was nie poszarpały”.

Rozważanie:
Ten jest człowiekiem sumienia, kto ma wyczulenie na dobro i na zło. I jeżeli postępuje zgodnie z tym odczuciem, jeżeli się z nim identyfikuje.

Poezja:
aby przecie
mniej nędzy i udręki było na tym świecie –
aby każdy skroś tego – co znieść musi – złego –
miał dobry pokarm z mąki i Słowa Bożego –
by – kiedy przyjdzie – moment ostatniej godziny
był każdemu jak pierwszy: bez łez i bez winy –
                                   E. Zegadłowicz, Lecz ponad wszystko