Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Rodzaju:                                                                        Rdz 15
Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić.

Księga Królewska:                                                                   2 Krl 22
Arcykapłan Chilkijasz powiedział: „Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pana. Idźcie poradzić się Pana co do mnie i co do ludu w związku ze słowami znalezionej księgi”.

Ewangelia:                                                                                Mt 7
„Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce”.

Rozważanie:
Ogłoszenie w gazecie: „Poszukuję sekretarki. Wymagany…” – wszystkiego się spodziewałem. Że będzie wymagana znajomość komputera, języków, dobra prezencja, młody wiek. A tymczasem tekst brzmiał: „Wymagany entuzjazm”. Pomyślałem: genialne ogłoszenie.
Ale można by je przekształcić: „Poszukuję Polaka. Potrzebny entuzjazm”. Bo tylko wtedy zbudujemy prawdziwą Polskę – gdy na horyzoncie postępowania polskich obywateli będzie nie tylko własny interes, interes rodziny czy firmy, ale właśnie Polska – dobro naszego państwa.