Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Rodzaju:                                                                     Rdz 16
Wtedy anioł Pana rzekł do niej: „Wróć do swej pani”.

Księga Królewska:                                                                 2 Krl 24
Król babiloński zabrał wszystkie skarby świątyni, połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon i przesiedlił w niewolę całą Jerozolimę.

Ewangelia:                                                                              Mt 7
„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”.

Rozważanie:
Straszą nas sumieniem – jako naganą, wyrzutem za zło, które popełniliśmy. A sumienie to przede wszystkim radość. Gdy coś dobrego zrobiliśmy. I radość gdy coś dobrego trzeba zrobić. I radość gdy coś dobrego będziemy robić. Oby jak najszybciej. Oby starczyło czasu, energii, młodości.