Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Rodzaju:                                                                          Rdz 19
Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory, zobaczył gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal.

Amos:                                                                                            Am 3
Bo nie uczyni Pan Bóg niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swoim, prorokom.

Ewangelia:                                                                                    Mt 8
„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza.

Rozważanie:
Polska starzeje się gwałtownie. Ma za mało dzieci. My, którzyśmy kiedyś przodowali w przyroście naturalnym, teraz zajmujemy ostatnie miejsca. Coraz mniej małżeństw z dziećmi. A gdy już dziecko – to jedno, najwyżej dwoje. Coraz mniej małżeństw z dziećmi. A coraz więcej trudności we współżyciu małżeńskim.

Poezja:
Ty patrzysz w moje serce niegodne, wątpiące!
w Twych jeno świętych dłoniach życiem się rumieni;
Panie! – jeśli miłością nie spłonie jak słońce,
rzuć je pomiędzy bezład przydrożnych kamieni.
                                                  E. Zegadłowicz, Godniejszy niechaj zmartwychwstanie