Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Rodzaju:                                                                        Rdz 21
Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą. A ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić.

Amos:                                                                                         Am 5
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami. Brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf.

Ewangelia:                                                                                 Mt 8
Całe miasto wyszło na spotkanie z Jezusem; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic.

Rozważanie:
Pamiętam, żegnałem się w New Delhi z moimi przewodnikami – dwoma chłopcami z kasty pariasów. Ni z tego, ni z owego jeden z nich zapytał mnie: „A ilu mieszkańców liczy Polska?” Powiedziałem: „Prawie 40 milionów”. I ten parias, a więc człowiek stojący najniżej w hierarchii społecznej Indii, popatrzył po raz pierwszy na mnie z wyższością: „A nas jest prawie miliard”.

Poezja:
Przychodzisz – pełnia we mnie! – odchodzisz – pustynia!
czemuż nie raczysz w domu zamieszkać na stałe? –
przeto Cię krnąbrna mowa pychy mej obwinia,
że progi me za niskie, komnaty za małe.
                              E. Zegadłowicz, Godniejszy niechaj zmartwychwstanie