Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Księga Rodzaju:                                                                      Rdz 23
Pan Bóg pośle swego anioła przed tobą.

Amos:                                                                                       Am 8
Wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, mówi Bóg: Zamienię święta wasze w żałobę, wszystkie wasze pieśni w lamentacje i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dzień goryczy.

Ewangelia:                                                                               Mt 9
„Starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary»”.

Rozważanie:
Psychologowie i psychiatrzy wykazują, że jeżeli dziecku rodzice nie okazują dostatecznej miłości, to w późniejszym wieku dochodzi do rozmaitych zaburzeń w życiu tego człowieka. Pojawiają się najrozmaitszego rodzaju kompleksy i wypaczenia.

Poezja:
O melodio wieczności! Bezkresów śpiewanie! –
spalcie mnie i rozwiejcie wichry, błyski, dźwięki!
Nie ja! Nie ja! Godniejszy niechaj zmartwychwstanie
i pojmie, i wyśpiewa rytm Wszechmocnej Ręki!
                      E. Zegadłowicz, Godniejszy niechaj zmartwychwstanie