Biblioteka


14. NIEDZIELA ZWYKŁA14. NIEDZIELA ZWYKŁA

Izajasz:                                                                                         Iz 66
Radujcie się, cieszcie się. Oto skieruję pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany.

Psalm:                                                                                           Ps 66
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła”.

Paweł:                                                                                           Ga 6
Niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

Ewangelia:                                                                                   Łk 10
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Rozważanie:
Bóg przychodzi do nas przez swoje Słowo. Również przez wszystko, czym jest Msza święta, sakramenty i obrzędy liturgiczne. I przez stół – który jest ołtarzem, przez kielich, chleb, wino; przez wystrój wnętrza kościelnego. Przychodzi na ludzki sposób. Na ile stać nas Go przyjąć.

Poezja:
Tu jest ojczyzna moja! Pachnąca jak mięta,
macierzanka i zboże –
                               – Ojczyzno ty święta!
zasępiona deszczami, omotana mgłami –
tęsknotą moją jesteś ponad tęsknotami!
                         E. Zegadłowicz, Tu jest ojczyzna moja…