Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (8 VII)PONIEDZIAŁEK

Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 26          
Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz.

Ozeasz:                                                                                Oz 2
To mówi Pan: Chcę mówić do jej serca jak za dni młodości.

Ewangelia:                                                                           Mt 9
„Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła”.

Rozważanie:
Matką jest się zawsze. Wszystko, co dotyczy dziecka, dotyczy również matki. Wszystkie jego sprawy są również jej sprawą. Wszystkie dążenia dziecka są dążeniami i matki. Każde jego dzieło jest jej dziełem. Choćby zdawało się, że palcem nie dotknęła. Ale przecież całym sercem asystuje każdej jego pracy. Wszystkimi siłami chce mu pomóc. Jego powodzenie jest jej powodzeniem, jego klęska jest jej klęską. Matką jest się na zawsze.

Poezja:
gdy jestem z tobą – tęsknię – odjazdem i dalą –
bez ciebie jestem rzeki wyrzuconą falą –
cierpię przez cię, przeto cię kocham bez pamięci,
tak jak Boga kochają nawiedzeni święci – –
                              
E. Zegadłowicz, Tu jest ojczyzna moja…