Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Rodzaju:                                                                        Rdz 32
„Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz!” Wtedy tamten go zapytał: „Jakie masz imię?” On zaś rzekł: „Jakub”. „Odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, lecz Izrael”.

Ozeasz:                                                                                       Oz 8
Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę; zboże bez kłosów nie dostarczy mąki; jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy.

Ewangelia:                                                                                  Mt 9
Faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”.

Rozważanie:
Artysta, gdy maluje – siebie maluje. Gdy rzeźbi – siebie rzeźbi. Gdy pisze – siebie pisze. Gdy komponuje – siebie komponuje. On sobą tworzy – siebie tworzy, siebie wypowiada.

Poezja:
Czy gdy krasą zakwitasz sadowej urody,
czy gdy niebo odbijasz w zwierciadle pogody,
czy gdy ponurą nocą straszysz i czarujesz,
czy gdy gór wierchołami nad chmury górujesz –
jedność dla mnie – ty jesteś! – z ciebie wieczność piję –
przez ciebie jestem – tobą! – tobą jeno żyję.
                                               E. Zegadłowicz, Tu jest ojczyzna moja…