Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Rodzaju:                                                                     Rdz 41
Mówili: Zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go.

Ozeasz:                                                                                   Oz 10
Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! Pan ich ołtarze rozwali i stele powywraca.

Ewangelia:                                                                              Mt 10
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi.

Rozważanie:
Powiedz mi, jak trzymasz filiżankę, a powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi swoje mieszkanie, a powiem ci, kim jesteś. Powiedz coś, cokolwiek. Bo dopóki milczysz, nie wiem, kim jesteś. Rusz się, zachowaj się – wstań, siadaj, idź – a powiem ci, kim jesteś. Bo się wypowiadamy, zdradzamy siebie – sobą.

Poezja:
Choć wielu ze mną myśli i czucia podziela
ciebie – bez lęku zdrady – mianem przyjaciela
zwać się ośmielam – ciebie, coś mi ojcem, matką,
wielkością, sławą, mitem, bólem i zagadką –
bo nie wiem, czy być może i jak to być może,
by duch wyroki wieczne spełniający Boże,
przelotem na tę ziemię skazany na chwilę –
mógł się rozkochać strasznie w niepojętej sile
w ugornym spłachciu ziemi –
                                          E. Zegadłowicz, Tu jest ojczyzna moja…