Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Rodzaju:                                                                         Rdz 44
Dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami.

Ozeasz:                                                                                        Oz 11
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.

Ewangelia:                                                                                   Mt 10
„Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz”.

Rozważanie:
Jezus wypowiada się, wyraża się w sposób szczególny Eucharystią. Przekazuje się, daje się Eucharystią. Jego obecność w Eucharystii jest realna i substancjalna. Oczywiście w sposób duchowy, bo jakby inaczej.

Poezja:
        – może to grzech duży,
może zasadzka chytra, która klęskę wróży –
nie wiem, nic nie wiem! –
        – zachodzące zorze,
to królewskiego płaszcza skraj! o Boże, Boże –
pozwól mej wyciągniętej do Ciebie w pokorze
ręce dotknąć Twej szaty i do warg przycisnąć,
i pocałunkiem długim na zorzy zawisnąć,
i wyspowiadać ból mój, i mękę ukoić –
                                   E. Zegadłowicz, Tu jest ojczyzna moja…