Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Księga Rodzaju:                                                               Rdz 49
Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę ich.

Izajasz:                                                                              Iz 6
Serafiny stały i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały.

Ewangelia:                                                                         Mt 10
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca nie spadnie na ziemię. A u was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.

Rozważanie:
Warstw przeżyciowych w tobie narasta wciąż. Ale i zalega wiele. Jesteś wciąż dzieckiem, dziewczyną, chłopcem – choć mówią, że już jesteś bardzo posunięty w latach. Ale każda rocznica jest w stanie ożywić, uruchomić tę dawną warstwę. Bo w tobie jest i Pierwsza Komunia Święta, i Bierzmowanie, i ślub, i śmierć babci. I możesz w nich znowu uczestniczyć – wcale nie „na niby”.

Poezja:
ojczyzno moja, ziemio, gwiazdy siostry ziemi!

pochwalona bądź ziemio, gwiazdy pochwalone!

wiążą się konstelacje w krzyż – a Bóg nad niemi
wyciąga dłonie możne i błogosławione –

patrzę z wygnania mego spoza krat więzienia
w znaglony brzask wyrosły z wielkiego płomienia:
to Bóg ziemię miłości słońcem opromienia
oto Bóg w ziemię, ziemia w Boga się przemienia.
Boże!
wpity czołem w krat sople – z Twej łaski doznałem,
że ukochawszy ziemię, Ciebie ukochałem – –
                                          E. Zegadłowicz, Tu jest ojczyzna moja…