Biblioteka


15. NIEDZIELA ZWYKŁA 
15. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Powtórzonego Prawa:                                                   Pwt 30
Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień, zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy.

Psalm:                                                                                           Ps 69
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,
w Twojej zbawczej wierności.

Paweł:                                                                                           Kol 1
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Ewangelia:                                                                                   Łk 10
„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”

Rozważanie:
Mówię do ciebie, którego urzekła kiedyś pieśń, piosenka, muzyka, melodia. Uznałeś ją za śliczną, cudowną, genialną. Potem śpiewałeś, nuciłeś, słuchałeś po raz drugi, dziesiąty, setny. Blakła coraz bardziej – aż ci się całkiem znudziła, nie robi na tobie żadnego wrażenia.
Jak się uratować, aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy świętej, aby prawdziwie modlić się rano i wieczór?

Poezja:
ZORZO PORANNA,
która kwiaty radujesz, ludzi i ptaszęta,
spraw, aby dusza nasza była uśmiechnięta,
jako ranek światłością jaśniejący Bożą,
PORANNA ZORZO!…
                                 J. Ejsmond, Litania do Matki Boskiej