Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (15 VII)PONIEDZIAŁEK

Księga Wyjścia:                                                                             Wj 1
Faraon wydał rozkaz: „Wszystkich nowo narodzonych chłopców należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu”.

Izajasz:                                                                                           Iz 1
Co mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. Przestańcie składania czczych ofiar! Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! Przestańcie czynić zło!

Ewangelia:                                                                                      Mt 10
„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Rozważanie:
Jest w nas świadomość nie tylko indywidualna, rodzinna, ale i narodowa, państwowa. Odkładają się w nas warstwy dziejów naszego narodu w miarę jak je poznajemy. Choćby na przykład chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja Trzeciego Maja, wybuch I wojny światowej, wybuch II wojny światowej, koniec II wojny światowej, odrodzenie Rzeczypospolitej. To nie czysta pamięć. To rzeczywista warstwa przeżyciowa, która przynależy do naszej osobowości.

Poezja:
WIECZORNA GWIAZDO!
Sercom naszym daj spokój zmierzchu czerwcowego.
Promieniste anioły niech snów naszych strzegą.
Oto jest prośba nasza cicha i pokorna,
GWIAZDO WIECZORNA!…
                                             J. Ejsmond, Litania do Matki Boskiej