Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Wyjścia:                                                                     Wj 2
Nie mogąc go ukrywać dłużej, wzięła skrzynkę, włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu.

Izajasz:                                                                                    Iz 7
Pan rzekł do Izajasza: Powiesz do niego: „Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!”

Ewangelia:                                                                               Mt 11
„Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido! A ty, Kafarnaum, aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz”.

Rozważanie:
A nam by się tak zdawało, że nie było człowieka w Kafarnaum – młodego czy starego, kobiety czy mężczyzny, dziecka czy starca – którzy by nie chcieli mieć Jezusa za swojego. Za najbardziej ukochanego, uwielbianego Mesjasza, który zechciał u nich zamieszkać w Kafarnaum. A tu nagle, jak uderzenie obuchem w głowę, słyszymy tekst z ust Jezusa: „A ty, Kafarnaum, w piekło będziesz wtrącone”.
A więc nie wszystkich w Kafarnaum udało się Jezusowi nawrócić. Nie wszyscy byli zachwyceni Nim. Wymagał za dużo? Za mało? Był za dobry dla grzeszników? Dla świętych? Obdarowywał swoją przyjaźnią grzeszników czy uczciwych ludzi? Trudno powiedzieć. Ale mieli pretensje.
Trudno powiedzieć. Ale byli tacy, którzy Go odrzucili.

Poezja:
NIEBIOS BŁĘKICIE!
Uchroń nas od codziennej troski i od szkody.
Użycz nam słońca Twego i jasnej pogody
przez całe życie…
                                      J. Ejsmond, Litania do Matki Boskiej