Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Księga Wyjścia:                                                                          Wj 3
Ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Izajasz:                                                                                        Iz 10
„Nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął”.

Ewangelia:                                                                                   Mt 11
„Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Rozważanie:
Być Polakiem, to znaczy mieć w sobie całą polską przeszłość. Nie tylko przeszłość złożoną z bitew zwycięskich czy klęsk, ale całą polską przeszłość kulturową. Dla przykładu: Bogurodzicę, Kochanowskiego, Moniuszkę, Chopina, Mickiewicza i Norwida, Szymanowskiego, Wyspiańskiego, Prusa i Żeromskiego, Pułaskiego, Kościuszkę, Paderewskiego, Piłsudskiego.

Poezja:
RZEKO ŚWIATŁOŚCI!
Unieś nas falą swoją modrą i słoneczną
ku przystani, gdzie wieczorny odpoczynek gości
i radość, która jest tak samo wieczną…
                                          J. Ejsmond, Litania do Matki Boskiej