Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Wyjścia:                                                                           Wj 3
Pan Bóg ojców waszych posłał mnie do was.

Izajasz:                                                                                         Iz 26
Panie, użycz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał.

Ewangelia:                                                                                    Mt 11
„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się od Mnie, bo jestem łagodny”.

Rozważanie:
Należymy do Kościoła. Jesteśmy chrześcijanami. Mamy dwutysięczną historię chrześcijaństwa w sobie. Świętych i błogosławionych, wielkich papieży, sobory. Ale przede wszystkim mamy w sobie Jezusa. Ze wszystkimi wydarzeniami Jego życia – które niosą Boga samego.

Poezja:
BŁĘKITNA RZEKO!
Spraw, byśmy pili błękit duszą upragnioną
i chłodzili nim zmysły, gdy w nas nadto płoną,
i gdy dusze pragnienia cielesne nam pieką,
BŁĘKITNA RZEKO!…
                                         J. Ejsmond, Litania do Matki Boskiej