Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Księga Wyjścia:                                                                           Wj 12
Tej nocy czuwał Pan, dlatego ta noc winna być czuwaniem na rzecz Pana.

Micheasz:                                                                                      Mi 2
Oto zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia.

Ewangelia:                                                                                    Mt 12
„Nie będzie krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi”.

Rozważanie:
Jezus w przeddzień śmierci urządził wieczerzę, w której Jego obecność była tak wyraźna, tak wstrząsająca, że przetrwała do naszych czasów. Zresztą On polecił, by czynić to na Jego pamiątkę. I to czynimy. Uczestniczymy w cudzie Wieczerzy Paschalnej, w której Jego obecność jest wyraźna, wstrząsająca, zachwycająca. I obcujemy z Nim przez Mszę świętą. Z nim jako z Dzieckiem narodzonym w stajni, jako Nauczycielem, jako Zmartwychwstałym.

Poezja:
POLE RADOSNE,
pełne zbóż śpiewających nieskończonej toni!
Niechaj Twa dobroć płody naszej pracy chroni,
niechaj nas omijają klęski i niedole,
RADOSNE POLE!…
                                      J. Ejsmond, Litania do Matki Boskiej